X
تبلیغات
تنهایی
تنهایی
جمعه بیست و دوم فروردین 1393
خداحافظ

خداحافظ اي دنيــــــــاي نيــــــــرنگ و نامردي
خداحافظ اي تنهـــــــايي و شبهـــــاي سردي

خداحافظ اي دلهـــــــــــــايي يخ زده و سنگي
خداحافظ اي عاشقــــــــان کاغــــذهاي رنگي

خداحافظ اي شبهـــــــاي غــــم و اندوه و درد
خداحافظ اي ياران همــــــــــدم و مونس سرد

خداحافظ اي دلهــــــــــــاي شکسته و خسته
خداحافظ اي عاشقـــــــــان به انتظار نشسته

خداحافظ اي کــــــــــــــوچه هاي تنگ و باريک
خداحافظ اي زمستــــــــــــانهاي سرد و تاريک


برچسب‌ها: خداحافظ
+ 8:40 | تنها
پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393
درد دلم را
عـــادت نـــــدارم درد دلــــــــــم را

بـه همـــــــه کـس بگویــــم ..

پس خـــــاکش میکنم زیـــــــر چهــــــــره ی خـنــــــدانم

تا همــــــــه فــــــــکر کنند . . .

نــه دردی دارم و نــه دلـــــــــــی


برچسب‌ها: درد دلم را
+ 10:37 | تنها
یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392
وفاداری

مدام ميگفت خيالت تخت من هميشه به تو وفادارم اما من چه ساده بودم


خيالم را تختي کردم براي عشق بازي او با ديگريبرچسب‌ها: وفاداری
+ 16:56 | تنها
جمعه دوم اسفند 1392
رفتن

پرنده اي که رفت بگذار برود


هواي سرد بهانه است ...


هواي ديگري به سر داردبرچسب‌ها: رفتن
+ 18:12 | تنها
چهارشنبه بیست و دوم آبان 1392
باز هم مثل هميشه تنهام


باز هم مثل هميشه تنـــــــــــها هستم...


ديوار اتاقم پناهم ميدهد...


بي پناه که باشي قدر ديوار را ميداني...
برچسب‌ها: باز هم مثل هميشه تنهام
+ 15:49 | تنها
پنجشنبه هجدهم مهر 1392
سکوت می کنم


سکوت راهی برای رهايی است

 

سکوت مي کنم در مقابل همه ی فريادها


برچسب‌ها: سکوت می کنم
+ 9:55 | تنها
جمعه دوازدهم مهر 1392
سرد بودنم

سردبودنم رابگذار


به حساب گرم بودنت باديگران


برچسب‌ها: سرد بودنم
+ 11:52 | تنها
جمعه بیست و دوم شهریور 1392
وفاداری

وفاداری آدم ها را (زمان) ثابت می کند


نه (زبان)


برچسب‌ها: وفاداری
+ 11:43 | تنها
شنبه نهم شهریور 1392
تنها
نــَـه بــــه ديــروز هــآيي کـــه بودي مي انديشــَمــ

نـــَـه بـــه فـــــَــردآهــآيي کـــه شــآيـَـد بيــــآيي

ميخـــــــوآهــَـم امـــروز رآ زنــدگـــي کــُنــمــ

خواســـتي بــآش....

خواســـتي نَبــآش....


برچسب‌ها: تنها
+ 12:20 | تنها
سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392
تظاهر

براي خيانت ،هــــزار راه هــســــت اما هـيــچ کــــدام


به انـــدازه تــــظـــاهـــربه دوست داشتن کــثـيــف نـيـســـت


برچسب‌ها: تظاهر
+ 14:33 | تنها